Kranselag

jan 25, 2019

Kranselag for Vinkelen

Milepæler må markeres! Vårt nyeste kontorbygg, «Vinkelen» er nå under tak og forrige uke ble det feiret med kranselag i Kronstadparken.
Rundt 60 oppmøtte bygningsarbeidere, rådgivere og representanter fra entreprenøren, var samlet til lunsj og kake.
Administrerende direktør, samt prosjektleder fra Constructa, holdt taler for anledningen hvor de takket for fantastisk innsats så langt.

Kontorbygget «Vinkelen» er 13.000 kvm og vil være innflyttingsklart i november. Bygget er det fjerde byggetrinnet i næringsdelen i Kronstadparken, og er det største så langt i utviklingen. De to underetasjene var ferdigstilt allerede sammen med byggetrinn 3 i slutten av 2015, og den videre oppføringen av bygget ble påbegynt tidlig sommeren 2018. Constructa som er entreprenør for bygget, melder om at fremdriftsplanen holdes, og allerede i løpet av de neste ukene  vil arbeidet med tekniske installasjoner påbegynnes.

Bygget vil bli et flerbrukerbygg og de første leietakerne flytter inn allerede ved åpning 1. november.

Kranselag, også kalt sperreskål eller mønsåsfest, er en gammel byggetradisjon som gikk ut på at snekkerne setter opp en krans eller busk i mønet når huset var under tett tak. Byggherren spanderte så en fest på snekkeren innen en uke. I dag er dette gjerne en gave eller et måltid (snitter, pizza, eller lignende). Holdes festen i tide henges det til takk opp flagg eller en blomsterkrans på et synlig sted, vanligvis i mønsåsen på saltak, ellers i et hjørne av flattaksbygg. Dersom dette ikke gjøres innen en uke etter kransen/busken er reist, vanker det i stedet en fillemann  eller mønsåskall.

Tradisjonen har røtter som lar seg spore tilbake til Sentral-Europa omkring 1400-tallet, men er forskjellig fra land til land. I Polen heises en pyntet eviggrønn busk opp sammen med siste taksperre eller toppelement, mens danskene bruker tre kranser i sperrene.  kilde: Wikipedia