Historisk sus over Telegrafen

mai 23, 2019

Telegrafen – historisk sus over et av Bergens vakreste bygg

Telegrafen huser i dag et av byens mest sjarmerende og unike kjøpesentre. I tillegg til butikker i 1 etasje er det flere som har sin arbeidsplass i kontorene i de 3 øverste etasjer.

Telegrafen er et historisk bygg som ble tegnet etter bergensbrannen i 1916 av arkitektene Finn Berner og Anton Kielland. Bygget sto ferdig i 1927 og huset den gang Bergen rikstelegraf og rikstelefon med tilhørende tekniske og administrative kontorer.

Telegrafbygningen har nasjonal verdi, blant annet gjennom sin fremragende nyklassisistiske arkitektur. I det nye sentrum som vokste frem etter bybrannen i 1916 er Telegrafbygningen blant de arkitektonisk mest særpregete bygningene som ble reist. Den vitner om en bevisst og omtenksom plassering av bygg for viktige offentlige funksjoner.

Telegrafbygningen mottok «Houens fonds» diplom for god arkitektur i 1929.

Telenor sto som eier av Telegrafen inntil 1998 da de flyttet til Kokstad. Når bygget kom til salgs var det naturlig nok stor interesse blant byens eiendomsselskaper. Bara Eiendom fikk tilslaget, og ga bygget en sårt tiltrengt rehabilitering.

Det ble lagt ned store ressurser i oppussing av bygget. Tradisjonelle håndverksmetoder ble benyttet, med høye krav til kvalitet. Det ble støpt opp nøyaktige kopier av stålamper i støpejern og messing som sto langs veggene. Interiøret ble utformet med forseggjorte fellesarealer, som ekspedisjonshall, vestibyler og trapperom. Fasaden består av klinkerbrent teglstein med svarte fuger og detaljer med hvit marmor i vindu og dører.

Kjøpesenteret Telegrafen med ti butikker, ble åpnet av ordføreren i 2002 og fikk «Det nyttiges selskabs» fasadepris samme året. Telegrafen fikk også BA’s fasadepris i 2012.

Telegrafbygningen er i dag en velholdt bygning der antikvariske verdier er pietetsfullt ivaretatt og fremhevet. De tre øverste etasjene inneholder kontorer der blant annet Brabank, Forvaltningshuset og Simonsen Vogt & Wiig er leietakere.

Deler av bygningen ble fredet i 2013.

Informasjon fra www.riksantikvaren.no og Bara Eiendom
Bilder fra Bara Eiendom og Atelier KK