Bjørn West – Gaven til krigsveteranene

mai 16, 2023

Bjørn West hytten i Stussdalen stod ferdig i 1948.

Vær gavmild! skrev Sigurd Galtung Døsvig til sin sønn, Knut i 1954. Sigurd hadde et stort hjerte og ga mer enn gjerne en håndsrekning til de som trengte det. I dagene etter at 2.verdenskrig var slutt, fikk han idé til hvordan han kunne gi noe tilbake til de som hadde kjempet for Norges frihet i Matrefjellene, nord for Bergen. Bjørn West- hytten er del av Baras samfunnsengasjement og her kan du lese historien bak.

Kampen for friheten

Milorg var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under 2. Verdenskrig. Hovedmålet til Milorg var å bygge opp en landsomfattende undergrunnshær som kunne bistå allierte og norske styrker med frigjøringen av Norge.  Fem baseområder i avsidesliggende strøk ble planlagt. Nord for Bergen i Matrefjellene ble Bjørn West opprettet høsten 1944, sjef for området var kaptein Harald Risnes og under seg hadde han en styrke på 250 mann. Det var tøffe forhold for soldatene; De måtte utstå kulde, snøstormer, regn, forsyningsproblemer, matmangel og kummerlig innkvartering. Til tross for dette var styrken full av pågangsmot og kampvilje. Kameratskapet var sterkt.

Soldater fra Bjørn West-styrken

I april 1945 ble Bjørn West angrepet av rundt 800 tyske soldater og i dagene 28.april til 3.mai pågikk det harde kamper. Etter et tap på seks norske liv og betraktelig flere tyske liv, trakk de norske styrkene seg innover i fjellene.

Da krigen tok slutt og styrken kom ned fra fjellet, skrev Sigurd den 17.mai 1945:

For å vedlikeholde og utvikle ferdigheten i fjellet og for å trygge kameratskapet innen Bjørn West vil jeg bekoste en hytte som samlingssted for offiserer og mannskaper.

Sigurd Galtung Døsvig

Foreningen Bjørn West

Grunnlaget ble lagt for opprettelsen av Foreningen Bjørn West. Formell dato for stiftelsen er 10.november 1945. Foreningens mål er helt i tråd med Sigurds ånd og ønske; Samle veteraner til samvær og friluftsliv samt spre kunnskap om de dramatiske døgnene i Matrefjellene på slutten av 2.verdenskrig. Sigurd Galtung Døsvig ble også den første som fikk utmerkelsen æresmedlem i foreningen.

Bjørn West-hytten ble bygd i Stussdalen hvor styrken hadde hatt sitt første hovedkontor, av Bjørn West veteraner og med god hjelp av lokale krefter fra Stussdalen og Romarheim.  Hytten stod ferdig i 1948.

Brann og gjenoppbygging

I april 2012 skjedde det utenkelige, Bjørn West- hytten brant ned til grunnen og uerstattelige verdier gikk tapt.  Dessverre dekket ikke forsikringen hele summen det ville koste å gjenoppføre hytten og foreningen gikk derfor aktivt ut og ba om gaver til gjenoppføringen.  Knut Galtung Døsvig, sønn av Sigurd var rask med å gi økonomisk bistand til gjenreisning. I likhet med sin far så han den viktige betydningen av å ha denne møteplassen for krigsveteraner.

Den gjenoppbyggede Bjørn West hytten stod klar i 2015

Grunnarbeid og grunnmur stod ferdig høsten 2014.  I juli 2015 var det det kranselag og i september samme år var hytten ferdigmalt.

Bjørn West-hytten er viktig for å hedre innsatsen til de som kjempet for Norges frihet under 2. verdenskrig og for å kunne formidle historien videre til nye generasjoner. Det er ikke mange gjenlevende fra Bjørn West, men desto viktigere er det at historien lever videre etter at sannhetsvitnene er borte slik at vi tar med oss deres lærdom og erfaringer videre.

Det er urolige tider i verden – og med krigen i Ukraina har vi fått en vekker på at mye av det vi i tar for gitt i Norge i dag: demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter, er verdier vi må stå opp for og kjempe for også i 2023.

Vil du vite mer om Bara Eiendom, les mer her: Om oss – Bara (baraeiendom.no)