Lokalprodusert honning fra Kronstadparken

jun 19, 2023

På mattaket i Buen, Kronstadparken finner du ikke bare blomster og spiselige vekster; Her er det også to bikuber med til sammen 100 000 honningbier i høysesongen. Det finnes rundt 210 biearter i Norge og de som bor hos oss er av rasen krainerbie. Dette er en fredelig og arbeidsom bie som brukes mye til honningproduksjon.

Bikuber på mattaket Buen, Kronstadparken

Året rundt i bikuben

Honningbier er sosiale vesener og i kuben er det en dronning, arbeidere (ufruktbare hunner) og droner (hannbier som dannes av ubefruktete egg). På våren legger dronningen inntil 1500 egg i døgnet. Disse klekkes etter tre dage. Larvene fores med et næringsrikt sekret som produseres i hodekjertlene på unge arbeidere. Larveperioden varer i 6 dager og i siste del av den perioden får de en blanding av pollen og nektar. Larveperioden avsluttes med at de de forpupper seg i kammeret sitt hvor åpningen har blitt forseglet med voks. Det tar tre uker fra egg til voksen arbeider.  Dronningen utvikler seg som arbeiderne, men blir foret med dronninggele, som er et enda mer næringsrikt sekret.  

Når det er tid for at nye dronninger klekkes, svermer den gamle dronningen ut av kuben. Med seg tar hun halvparten av arbeiderne og finner seg et nytt sted å bo. Den nye dronningen klekkes og etter et par uker svermer dronningen ut og parrer seg med flere hanner.

På slutten av sommeren tidlig høst blir larvene til vinterbier.  Til forskjell fra arbeiderbiene som er født på våren og tidlig sommer som lever i 4-5 uker, overvintrer vinterbiene. På høsten renses larve- og pollenkamrene for deretter fylle disse med honning.  Hovedoppgaven deres er å holde liv i dronningen gjennom vinteren ved å holde temperaturen i kuben rundt og de overlever på honning eller tilført sukkervann.

Arbeiderbienes liv

Arbeiderne starter sitt arbeidsliv som renholdsarbeider, andre fòrer larver eller bygger voksceller. To uker senere flyr de ut av bikuben, noen er tildelt oppgaven med å samle nektar. Resten skal samle pollen.

Det er også bier i kuben som skal forsvare kuben, passe på temperaturen i kuben og noen arbeidere har også oppgaven med å oppvarte dronningen.

Biene i Kronstadparken har potensiale til å produsere opp mot 40- 50 kg honning i året, men det er en rekke faktorer som må på plass for at det skal lykkes.  Bier flyr ikke når det er under 8 grader eller det regner. I tillegg er de avhengig av å ha tilgang på en variasjon av blomster innenfor en liten radius på 3 km. I fjor produserte biene 12 kg honning.

Som byutvikler kjenner vi på et ansvar og planene våre videre inkluderer både grønne bygulv, bier og andre mulige leietakere som tårnseilere og vandrefalk.

Ingse Galtung Døsvig

Biologisk mangfold i bynære strøk

Kronstadparken ligger i et av Bergens mest trafikkerte områder og det er lett å glemme hvilke muligheter som åpner seg på store takflater og i urbane strøk.  Det har vi i Bara Eiendom bestemt oss for å gjøre noe med. På mattaket vokser prydplanter, spiselige vekster, frukt og bær side om side. Fuglene kan bygge reir i fuglekassene, insektene kan ta inn på hotell og biene kan produsere deilig honning i kubene sine.

Bygulvene har sosiale møteplasser som er omgitt av trær og et rikt planteliv.

– Det vi bygger skal vare lenge og være til glede for de som er her i dag og de som kommer etter oss. Vi er opptatt av biologisk mangfold og vier derfor ekstra plass til naturen i våre prosjekter. Men hadde noen fortalt meg for 10 år siden at vi kom til å ha bier som leietakere på taket av et bygg tror jeg at jeg hadde stusset litt  forteller Ingse Galtung Døsvig, administrerende direktør i Bara Eiendom. Men nå kjennes det helt riktig; Det er lett å glemme at selv små skapninger som bier er viktig for oss mennesker. Bier har en viktig rolle som pollinerer, og anslagsvis er 30 prosent av maten vi spiser pollinert av bier. Som byutvikler kjenner vi på et ansvar og planene våre videre inkluderer både grønne bygulv, bier og andre mulige leietakere som tårnseilere og vandrefalk.