En prosjektavdeling som begeistrer!

des 27, 2023

Bli kjent med Veronica A. Fagerlid og Arild Synnevåg. Disse to utgjør prosjektavdelingen i Bara Eiendom og de hjelper både nye og eksisterende leietakere med tilpasninger og utbedringer av kontorlokalene. Er du leietaker hos oss, har du kanskje allerede blitt kjent med dem? 

Prosjektavdelingen i Bara Eiendom
Prosjektavdelingen i Bara Eiendom; Veronica A. Fagerlid og Arild Synnevåg

Veronica er markedssjef og har en finger med i spillet på mye av det som foregår i Kronstadparken. Hun er primus motor på det estetiske og hjelper leietakerne i havn med utformingen av lokalet. Hun er evig optimist og har alltid et stort smil om munnen. Hennes mantra er å gi leietakerne det lille ekstra som gjør at de går fra fornøyd til superfornøyd.  

Arild er leder for driftsavdelingen. Han er en lun type og smilet er sjeldent langt unna. Styrken hans er å se det store bildet med grunnstrukturene i lokalet og de tekniske løsningene. Sammen blir de et godt team som strekker seg langt for leietakerne slik at kontorlokalene blir som ønsket. 

Men visste du at de også gjør en viktig jobb innenfor bærekraft?  

Med gjenbruk i fokus 

En vanlig dag innebærer mange baller i luften for prosjektavdelingen i Bara Eiendom.

Fra nybygg på tegnestadiet til oppføring, ombygging, innredning og tilpasninger. En variert arbeidsdag kan man trygt si. Men en ting som alltid er med, uansett om det er snakk om nytt eller eldre lokaler, er tanken om hvordan man kan benytte gode løsninger med gjenbruk så langt det lar seg gjøre. Hvordan sette opp en innredning med tanke på fleksibilitet og justeringer for leietaker? 

Veronica viser et av prosjektene, et lokale som tilpasses en leietaker.  

– I dette tilfellet er det en leietaker som flytter internt i porteføljen vår da de vokser ut av deres tidligere lokaler. Det er jo alltid hyggelig at leietakere ønsker å bli i Kronstadparken. Det er en stor tillitserklæring og viser at vi gjør noe riktig. Vår strategi er alltid å skape de perfekte lokalene for leietakerne våre og gjøre prosessen så god som mulig. Da opparbeider vi et tillitsforhold som kommer oss til gode i neste runde. 

 

Veronica viser eksempler på innredning.  

– Både i nye bygg og ved renoveringer etablerer vi universell høyde på glassvegger og dører. Dette gjør at vi enkelt kan endre strukturen i lokalet, eller at vi kan benytte glassveggene i andre lokaler. Vi sørger også for at vegger som settes opp, ikke går gjennom himling med mindre det er helt spesielle lydkrav. 

Arild tilføyer at de så langt som mulig forsøker å gjenbruke materiell ved ombygging og renovering. Det som ikke brukes, kan kommet til nytte for andre. Overskuddsmateriell selges eller gis bort på Finn.no. 

I tillegg til innredning har vi også et stort fokus på løsninger knyttet til energibruk, fortsetter Arild.

– Stikkord her er digitalisering og sensorstyring. Ved å installere sensorer kan vi kontinuerlig overvåke luftkvalitet og energiforbruk som igjen er viktige suksesskriterier for godt inneklima og energioptimalisering.  

Gode løsninger = gode resulater

Veronica og Arild liker å utfordre seg selv og samarbeidspartnere til å tenke nytt for å skape de beste løsningene. Leietakere er med i hele prosjektfasen, noe som skaper trygghet og tillit. Flere av selskapene har også egen miljøprofil som skal ivaretas i denne fasen.

– Vi imøtekommer selvfølgelig leietakere så langt det lar seg gjøre avslutter Veronica. Fornøyde kunder er det vi lever av!

Les mer om Bara Eiendom:

På utkikk etter nytt kontorlokale? – Bara (baraeiendom.no)

Thank God It’s Monday – Ingen blåmandager i Kronstadparken! – Bara (baraeiendom.no)

Om oss – Bara (baraeiendom.no)

Hjem – Kronstadparken